Home2020-05-08T07:26:20+00:00

ความเป็นมา

           สะพานปลานครศรีธรรมราชเดิมได้จัดตั้งขึ้นเป็นท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมงที่มาจากข้อเรียกร้องของชาวประมงและจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ แม่น้ำปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  บนที่ดินป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ เนื้อที่ 115ไร่

ในปี 2509   องค์การสะพานปลาได้เสนอขอความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อก่อสร้างเป็นท่าเทียบเรือประมง  ซึ่งต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดส่งคณะเจ้าหน้าที่มาศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ และรัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณความช่วยเหลือเป็นเงิน 467 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราชเมื่อ วันที่ 4  กันยายน  2530  โดยแบ่งเป็นระยะที่ 1 ก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงความยาว 253  เมตรและท่าเทียบเรือลงน้ำมันและน้ำแข็ง 25 เมตร เป็นเงิน 220  บาท ระยะที่ 2 ก่อสร้างโรงประมูลคัดเลือกสัตว์น้ำ สำนักงานท่าเทียบเรือประมง อาคารแพปลา ตลาดขนส่งสัตว์น้ำ โรงน้ำแข็ง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นเงิน  247 ล้านบาท  ทั้งนี้องค์การสะพานปลาได้สมทบงบประมาณในการก่อสร้างประกอบด้วย การถมดินพื้นที่โครงการ ถนนทางเข้าโครงการ (และบางส่วนได้รับความช่วยเหลือจากจังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นเงิน 32.0027 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 499,002,700 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

21มกราคม 2562 ครบรอบ 66 ปี องค์การสะพานปลา

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวจุติพร  ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญครบรอบ ๖๖ ปี [...]

By |กุมภาพันธ์ 7th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

งานเกษตรแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ที่มทร.ศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช [...]

By |กุมภาพันธ์ 7th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2562

    เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจุติพร ไชยมณี [...]

By |กุมภาพันธ์ 7th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

จัดเตรียมติดตั้งบอร์ดนิทรรศการ องค์การสะพานปลา งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562 ที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

            ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑-๙ กุมภาพันธ์ [...]

By |กุมภาพันธ์ 7th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments