ที่อยู่หน่วยงาน

//ที่อยู่หน่วยงาน
ที่อยู่หน่วยงาน2019-02-21T08:04:52+00:00

สะพานปลานครศรีธรรมราช

เปิดดำเนินงาน  22  กุมภาพันธ์  2534

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปากพนัง เลขที่ 341  หมู่ที่  4  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีเนื้อที่  115  ไร่

โทรศัพท์ 075-444-033  โทรสาร 075-444-033