เข้าร่วมประชุมและต้อนรับท่านผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต๕(นางอุมาพร พิมลบุตร)ติดตามงานที่จังหวัดนครศรีฯ

//เข้าร่วมประชุมและต้อนรับท่านผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต๕(นางอุมาพร พิมลบุตร)ติดตามงานที่จังหวัดนครศรีฯ

เข้าร่วมประชุมและต้อนรับท่านผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต๕(นางอุมาพร พิมลบุตร)ติดตามงานที่จังหวัดนครศรีฯ

  

  

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมและต้อนรับท่านผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๕ (นางอุมาพร พิมลบุตร)เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบที่ ๑)  ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

By |2019-04-02T04:48:17+00:00เมษายน 2nd, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment