เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

//เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

  

   

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี  หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ หอประชุมไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาชา จังหวัดนครศรีธรรมราช การแต่งกายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุดบาติกสีฟ้าดอกรวงผึ้ง

By |2019-03-21T07:39:11+00:00มีนาคม 21st, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment