นักศึกษาคณะเทคโนโลยี่การจัดการ มทร.ศึกษาดูงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

/, ไม่มีหมวดหมู่/นักศึกษาคณะเทคโนโลยี่การจัดการ มทร.ศึกษาดูงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี่การจัดการ มทร.ศึกษาดูงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยี่การจัดการ สาขา การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) จำนวน ๓ คน ได้เดินทางมาศึกษาดูแลงานกิจกรรมการขนถ่ายสัตว์น้ำและการให้บริการเรือประมงจอดขนถ่ายสัตว์น้ำ การบันทึกข้อมูล การจัดทำสถิติฯลฯ

 

 

 

About the Author:

Leave A Comment