เข้าร่วมประชุมการติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

//เข้าร่วมประชุมการติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าร่วมประชุมการติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  ชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจุติพร ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ได้ไปเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรววงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร)เป็นประธานการประชุม เนื่องจากได้เดินทางมาราชการพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้นัดหมายประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระะทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนเรื่องที่หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้ติดตามคือ เรื่อง การอนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้เพื่อใช้สำหรับเป็นล้งแกะกุ้งตัดหัวปลาเนื่องจากอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้หารือไปยังกรมป่าไม้ และกรมป่าไม้เจ้าของพื้นที่ ยังไม่แจ้งตอบมา โดยท่าน รมช.ฯให้ฝ่ายเลขาฯขอสำเนาเรื่องเพื่อประสานติดตามให้ต่อไป

By |2019-03-12T09:08:43+00:00มีนาคม 12th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment