เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น ๔    จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจุติพร  ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การมอบนโยบายด้านการเกษตร เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องจากปีนี้อากาศร้อนมาก แห้งแล้งและยาวนานกว่าปกติ จึงต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ประกอบด้วย น้ำเพื่อบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรมและน้ำเพื่อดูแลระบบนิเวศ  โดยมีนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม สิ้นสุดการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

By |2019-03-04T09:35:16+00:00มีนาคม 4th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment