ทดลองการใช้เครื่องอัตโนมัติโครงการพัฒนาและติดตั้งเครื่องชั่งอัตโนัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ(เรือธงไทย)ระยะที่2

//ทดลองการใช้เครื่องอัตโนมัติโครงการพัฒนาและติดตั้งเครื่องชั่งอัตโนัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ(เรือธงไทย)ระยะที่2

ทดลองการใช้เครื่องอัตโนมัติโครงการพัฒนาและติดตั้งเครื่องชั่งอัตโนัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ(เรือธงไทย)ระยะที่2

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ที่สะพานปลานครศรีธรรมราช เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่แลและบริหารจัดการระบบ(system Administration)ร่วมกับพนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่แพปลามณเฑียร ได้ร่วมมือกันทดรองการใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสินค้าสัตว์น้ำจากเรือ นาเซบบาเห โดยชั่งน้ำหนักเฉพาะ ปลาหมึก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลา ซึ่งสามารถดำเนินการไปด้วยดีตรงตามชั่งน้ำหนักจริง

By |2019-02-27T09:17:23+00:00กุมภาพันธ์ 27th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment