ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2562

//ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจุติพร   ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of  Operation )ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรราชอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

By |2019-02-26T08:25:13+00:00กุมภาพันธ์ 26th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment