ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Wep Conferenceกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

//ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Wep Conferenceกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Wep Conferenceกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจุติพร ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช  ได้มอบหมายให้นางสาวอัญชิษฐา  วรรณโกวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับสารพาราควอตไกลโซเซต และคลอร์ไพริฟอส ผ่านระบบประชุมทางไกล Wep Conference โดยมี นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม ส่งสัญญาณจากห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

By |2019-02-21T07:58:33+00:00กุมภาพันธ์ 21st, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment