ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

//ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

By |2019-02-21T03:49:58+00:00กุมภาพันธ์ 21st, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment