การประชาสัมพันธ์

/การประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมและต้อนรับท่านผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต๕(นางอุมาพร พิมลบุตร)ติดตามงานที่จังหวัดนครศรีฯ

      เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุติพร  [...]

By |2019-04-02T04:48:17+00:00เมษายน 2nd, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

       เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. [...]

By |2019-03-21T07:39:11+00:00มีนาคม 21st, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี่การจัดการ มทร.ศึกษาดูงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุติพร  ไชยมณี [...]

เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และคณะเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

           เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา [...]

By |2019-03-21T07:09:36+00:00มีนาคม 21st, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

เข้าร่วมประชุมการติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  [...]

By |2019-03-12T09:08:43+00:00มีนาคม 12th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทดลองการใช้เครื่องอัตโนมัติโครงการพัฒนาและติดตั้งเครื่องชั่งอัตโนัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ(เรือธงไทย)ระยะที่2

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ที่สะพานปลานครศรีธรรมราช เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่แลและบริหารจัดการระบบ(system Administration)ร่วมกับพนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช [...]

By |2019-02-27T09:17:23+00:00กุมภาพันธ์ 27th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจุติพร   ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช [...]

By |2019-02-26T08:25:13+00:00กุมภาพันธ์ 26th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Wep Conferenceกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจุติพร [...]

By |2019-02-21T07:58:33+00:00กุมภาพันธ์ 21st, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments